Taksa notarialna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(Dz. U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.)

(Wyciąg)

(...)

§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1)    do 3.000 zł - 100 zł

2)    powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł

3)    powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł

4)    powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł

5)    powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł

6)    powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł

7)    powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

(...)

§ 8. Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1)    umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 600 zł

2)    umowę majątkową małżeńską - 400 zł

3)    testament - 50 zł

4)    testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku-150 zł

5)    odwołanie testamentu - 30 zł

6)    zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł

7)    zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80 zł

8)    pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł

9)    oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.

(...)

§ 10a. 1. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł.

2. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł.

3. Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł.

4. Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30

(...)

§ 13. Maksymalna stawka wynosi:

1)    za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,

b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł

2)     za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6 zł

3)    za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6 zł

4)    za poświadczenie pozostawania przy życiu:

a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 5 zł,

b) w innym celu - 30 zł

5)    za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu - 30 zł.

(...)

Skontaktuj się: 91 488 26 16

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami wypełniając krótki formularz