Sporządzanie poświadczeń

Zakres działalności naszej kancelarii obejmuje także sporządzanie poświadczeń notarialnych. Notarialne potwierdzenie dotyczy takich kwestii jak:

  • własnoręczność podpisu;
  • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  • datę okazania dokumentu;
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

 

Czynność notarialna potwierdzenia przez notariusza zgodności kopii dokumentu z jego oryginałem, polega na urzędowym potwierdzeniu przez notariusza, że treść kopii (wytworzonej w Kancelarii notariusza, względnie przyniesionej przez Klienta) jest w pełni identyczna z treścią okazanego notariuszowi oryginału tego dokumentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zależnie od sytuacji, niezbędna jest weryfikacja i potwierdzenie wyżej wymienionych czynników, które mają dla niej kluczowe znaczenie.

Jedną z usług wykonywanych w naszej kancelarii są potwierdzenia własnoręczności podpisu klienta, które odbywają się w obecności notariusza. Tego rodzaju zatwierdzenie niezbędne jest np. w przypadku zbycia udziałów przez jednego z właścicieli spółki lub dla dokumentu, będącego podstawą wpisu do księgi wieczystej.

 

Weryfikowana przez notariusza zgodność wyciągu, kopii czy odpisu z oryginałem stwierdza czy pierwowzór dokumentu brzmi identycznie do jego duplikatów. Ten rodzaj potwierdzeń sporządzanych przez prawnika dotyczy w szczególności takich dokumentów jak orzeczenia sądowe, opinie, postanowienia, wpisy księgowe, dyplomy ukończenia szkół czy decyzje administracyjne.

 

Poświadczenie daty okazania dokumentu jest szczególnie istotne w przypadku sytuacji, dla których dokładny termin jego odczytania wywiera skutek prawny na osobach, które go dotyczą. Potwierdzenie to zabezpiecza klienta przed opatrywaniem danego dokumentu datą wcześniejszą niż faktyczny termin jego powstania lub publikacji. Z tego względu sytuacjami, które mogą wymagać tego rodzaju potwierdzeń są dokumenty dotyczące praw autorskich lub każdego innego rodzaju umów.


Potwierdzenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu jest obligatoryjnym dokumentem sporządzanym przez notariusza, na mocy którego klient może uzyskać prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Skontaktuj się: 91 488 26 16

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami wypełniając krótki formularz.

hCaptcha