Kancelaria Notarialna

Jan Borski Notariusz i Tłumacz przysięgły

języka niemieckiego

Czynności notarialne

Jan Borski

został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na notariusza w Szczecinie po odbyciu pełnego cyklu szkolenia obejmującego: aplikację notarialną, egzamin notarialny i asesurę notarialną.

Notariusz Jan Borski przejął istniejącą od 12 lat Kancelarię notarialną Pana Notariusza Kazimierza Ludwika Helińskiego - Notariusza w Szczecinie, a to w związku z tym, że Pan Notariusz K.L.Heliński ukończył 70 lat i tym samym przeszedł z mocy prawa w stan spoczynku. Siedziba tej Kancelarii mieściła się wcześniej w Szczecinie - na Starym Mieście - przy ulicy Mariackiej 6, a od dnia 01 stycznia 2014 roku znajduje się w budynku przy Alei Niepodległości 30/1 - naprzeciwko Galerii Handlowej "KASKADA" (patrz: plan sytuacyjny w zakładce "Kontakt").

Notariusz Jan Borski jest również tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/76/09. Legitymuje się on zgodą Rady Izby Notarialnej w Szczecinie na dodatkowe wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego. Jako Notariusz i jednocześnie tłumacz przysięgły uprawniony jest on - w trybie art. 2 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2002 roku Nr 42 poz. 369 z późn. zm.) do dokonywania wszystkich czynności notarialnych równolegle w języku polskim i niemieckim bez konieczności przywoływania do tych czynności dodatkowego tłumacza przysięgłego tego języka.

Kancelaria Notarialna Jana Borskiego – Notariusza i Tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, mieszcząca się w Szczecinie, gwarantuje Klientom dokonywanie czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Notariusz Jan Borski w każdej chwili udziela szczegółowych informacji, zaś czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, poświadczaniu daty okazania dokumentów, poświadczaniu daty pozostawania osoby przy życiu oraz poświadczaniu własnoręczności podpisów - dokonuje na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach, niż godziny pracy Kancelarii, w tym również w dni wolne od pracy.

Skontaktuj się: 91 488 26 16

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami wypełniając krótki formularz.

hCaptcha