Sporządzanie aktów notarialnych

Do podstawowych działań każdej kancelarii notarialnej należy sporządzanie aktów notarialnych.  Ich celem jest przede wszystkim udokumentowanie treści danej czynności notarialnej, a ponadto zabezpieczenie słusznych interesów stron. Nasza kancelaria w Szczecinie zajmuje się sporządzaniem tego typu oświadczeń zgodnie z literą prawa, niezależnie od tego czy są one obligatoryjne czy też dobrowolne.

 

Sporządzanie aktów notarialnych w naszej kancelarii

Sytuacjami, które wymagają sporządzenia dokumentu urzędowego to czynności prawne takie jak m.in.:

  • darowizna,

  • sprzedaż nieruchomości,

  • umowa o dział spadku,

  • umowa spółki komandytowej,

  • umowa spółki komandytowo-akcyjnej,

  • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W powyższych sytuacjach sporządzenie aktu notarialnego jest obligatoryjne, a niezachowanie tej formy potwierdzenia czynności powoduje jej nieważność.

Każdą czynność prawną, jaką dokonujemy w naszej kancelarii, może dokonać jedynie strona posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej. Każda ze stron jest także każdorazowo weryfikowana przez rejenta za pomocą prawnie przewidzianych do tego celu dokumentów potwierdzających tożsamość takich jak dowód osobisty czy paszport.

 

Po stwierdzeniu tożsamości każdej ze stron, notariusz odczytuje wcześniej przygotowany akt, którego treść została sporządzona zgodnie z przepisami oraz wolą stron. Ostatnim elementem, po odczytaniu i przyjęciu jego treści, jest wykonanie podpisów każdej ze stron oraz rejenta, który go sporządził. Od tego momentu akt traktowany jest jako dokument urzędowy i przechowywany w naszej kancelarii przez okres 10 lat. Po złożeniu podpisów, każda ze stron otrzymuje wypis mający moc prawną oryginału. W przypadku utraty jednego z egzemplarzy, każda ze stron może zwrócić się do naszej kancelarii o wydanie nowego wypisu, jednak należy pamiętać, że po 10 latach od daty podpisania dokumentu przez strony, oryginał zostaje przekazany do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.

Skontaktuj się: 91 488 26 16

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami wypełniając krótki formularz.

hCaptcha