Czynności notarialne

W zakresie naszej działalności, która wykonywana jest zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie w naszej Kancelarii sporządzane są następujące dokumenty:

 • akty notarialne,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • europejskie poświadczenia spadkowe,
 • protesty weksli i czeków,
 • wpisy, odpisy oraz wyciągi dokumentów,
 • projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Notariusz dokonuje także:

 • poświadczenia własnoręczności podpisu, w tym w szczególności pod dokumentami takimi jak umowa zbycia udziałów w spółce czy też umowa przeniesienia praw do działki, ale również wniosek o wydanie dokumentu lub certyfikatu,
 • poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • poświadczenia daty okazania dokumentu,
 • poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

W naszej Kancelarii notarialnej wykonujemy również takie czynności jak:

 • sporządzanie protokołów, w tym protokołów zgromadzeń wspólników, przyjęcia oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku,
 • przyjmowanie na przechowywanie dokumentów, pieniędzy i
 • papierów wartościowych

Notariusz Jan Borski dokonuje czynności w języku polskim, jednak na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku niemieckim, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych, a w innym języku obcym – korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonywane przez naszą kancelarię czynności notarialne mogą obejmować między innymi::

 • umowy sprzedaży,
 • umowy dożywocia,
 • umowy darowizny,
 • pełnomocnictwa,
 • działy spadku,
 • podziały majątku,
 • poświadczenia dziedziczenia,
 • testamenty,
 • otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Skontaktuj się: 91 488 26 16

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami wypełniając krótki formularz.

hCaptcha