Czynności notarialne

 

W zakresie naszej działalności, która wykonywana jest zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie w naszej Kancelarii sporządzane są następujące dokumenty:

 

- akty notarialne,

- akty poświadczenia dziedziczenia,

- europejskie poświadczenia spadkowe,

- protesty weksli i czeków,

- wpisy, odpisy oraz wyciągi dokumentów,

- projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

 

Notariusz dokonuje także:

 

- poświadczenia własnoręczności podpisu, w tym w szczególności pod dokumentami takimi jak umowa zbycia udziałów w spółce czy też umowa przeniesienia praw do działki, ale również wniosek o wydanie dokumentu lub certyfikatu,

- poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,

- poświadczenia daty okazania dokumentu,

- poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

 

W naszej Kancelarii notarialnej wykonujemy również takie czynności jak:

 

- sporządzanie protokołów, w tym protokołów zgromadzeń wspólników, przyjęcia oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku,

- przyjmowanie na przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

 

Notariusz Jan Borski dokonuje czynności w języku polskim, jednak na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku niemieckim, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych, a w innym języku obcym – korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

 

Wykonywane przez naszą kancelarię czynności notarialne mogą obejmować między innymi::

 

- umowy sprzedaży,

- umowy dożywocia,

- umowy darowizny,

- pełnomocnictwa,

- działy spadku,

- podziały majątku,

- poświadczenia dziedziczenia,

- testamenty,

- otwarcia i ogłoszenia testamentu,

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Skontaktuj się: 91 488 26 16

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami wypełniając krótki formularz