\
Z DNIEM 1 STYCZNIA NASTĘPUJE ZMIANA ADRESU NASZEJ SIEDZIBY.
NOWY ADRES TO AL. NIEPODLEGŁOŚCI 30/1. ZAPRASZAMY


Jan Borski został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na notariusza w Szczecinie po odbyciu pełnego cyklu szkolenia obejmującego: aplikację notarialną, egzamin notarialny i asesurę notarialną.

 

Notariusz Jan Borski przejął istniejącą od 12 lat Kancelarię notarialną Pana Notariusza Kazimierza Ludwika Helińskiego - Notariusza w Szczecinie, a to w związku z tym, że Pan Notariusz K.L.Heliński ukończył 70 lat i tym samym przeszedł z mocy prawa w stan spoczynku. Siedziba tej Kancelarii mieściła się wcześniej w Szczecinie - na Starym Mieście - przy ulicy Mariackiej 6, a od dnia 01 stycznia 2014 roku znajduje się w budynku przy Alei Niepodległości 30/1 - naprzeciwko Galerii Handlowej "KASKADA" (patrz: plan sytuacyjny w zakładce "Kontakt").

 

Notariusz Jan Borski jest również tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/76/09. Legitymuje się on zgodą Rady Izby Notarialnej w Szczecinie na dodatkowe wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego. Jako Notariusz i jednocześnie tłumacz przysięgły uprawniony jest on - w trybie art. 2 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2002 roku Nr 42 poz. 369 z późn. zm.) do dokonywania wszystkich czynności notarialnych równolegle w języku polskim i niemieckim bez konieczności przywoływania do tych czynności dodatkowego tłumacza przysięgłego tego języka.

 

Notariusz Jan Borski posiada podwójne, tzn. polskie i niemieckie uniwersyteckie wykształcenie prawnicze. Przez ponad 10 lat mieszkał on w Berlinie i pracował dla niemieckich Kancelarii notarialno-adwokackich, zajmując się zagadnieniami niemieckiego postępowania wieczystoksięgowego oraz rejestrowego (rejestr handlowy).

 

Notariusz Jan Borski posiadając znajomość prawa niemieckiego dokonuje również czynności notarialnych obejmujących czynności prawne, które opierają się, względnie opierać się muszą na materialnym prawie niemieckim.

 

W Kancelarii notarialnej Notariusza Jana Borskiego można uzyskać informacje w językach: niemieckim, angielskim i rosyjskim.

indywidualne podejście, kompleksowa obsługa
Kancelaria Notarialna Jan Borski, mieszcząca się w Szczecinie, gwarantuje Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce zapewniamy profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Fachową obsługę zapewniają zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy, gotowi udzielić wszelkich informacji. Notariusz Jan Borski udziela szczegółowych informacji, zaś czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Copyright 2013 Kancelaria Notarialna Szczecin Jan Borski - notariusz Szczecin
Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt i realizacja: primacom.pl
Studio Reklamy Internetowej i Tradycyjnej

pl de en